top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN J.E. GARDENS

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk contract tussen een individuele gebruiker en J.E. Gardens met betrekking tot het gebruik van uw website en diensten. Werk deze richtlijnen bij volgens uw specifieke beleid.

Inleiding
Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Door mijn site te bezoeken of mijn diensten te gebruiken, erken je dat je deze voorwaarden begrijpt, ermee instemt en eraan bent gebonden.

Wijziging van de voorwaarden
Naar eigen inzicht mag J.E. Gardens delen van deze overeenkomst bewerken, toevoegen of verwijderen. Als ik wijzigingen aanbreng in deze gebruiksvoorwaarden, zal ik een redelijke inspanning doen om daarover te informeren.

Verboden gedrag
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gedrag terwijl je op mijn site bent en gaat ermee akkoord je te houden aan alle wetten, contracten, intellectuele eigendommen en rechten van derden.

Beëindiging
J.E. Gardens behoudt zich het recht voor de toegang tot mijn site te beëindigen en het toekomstige gebruik van mijn diensten te blokkeren als ik van mening ben dat deze gebruiksvoorwaarden zijn geschonden.

Ik ga akkoord met de voorwaarden
bottom of page